Commodore 1084S (1988) – Preservat!

IMG_20180128_093943

Presentar aquest monitor Commodore 1084S-P acabat de preservar. Es tracta d’un monitor CRT a color de 14″, format de video PAL amb 600 línies de resolució. Distribuit inicialment per Commodore com a monitor pels ordinadors Amiga 500 i Amiga 2000.

Disposa d’entrades de vídeo RGB tant analògic com digital, entrades de vídeo compost tant simple com separat i àudio stereo.

En origen el monitor engegava però sense mostrar cap imatge y sense el típic so d’estàtica del CRT. El diagnòstic avaria en el transformador de línia flyback i possiblement en el transistor HOT, essent un problema força comú en aquest model de monitor. Substituïts ambdós components, el problema ha quedat resolt. A més s’ha aprofitat per netejar els components interns i la carcassa exterior.