SINCLAIR ZX80 (1980) – PRESERVAT!

IMG_20180825_112617

Presentar aquest Sinclair ZX80 acabat de preservar. A grans trets disposa d’una CPU basada en el microprocessador Z80, 1kB de memòria RAM, un slot d’expansió, port de casset i TV. És un equip caracteritzat per ser el primer en ser comercialitzat per Sinclair Research i per no disposar entre les seves característiques ni color ni so. L’ordinador disposa de la seva font d’alimentació original, en format europeu continental, i el seu propi cable RF per connectar a la TV.

L’ordinador es trobava en origen en condicions òptimes i es podia veure la pantalla d’inici correctament, però la caixa de plàstic estava força esgrogueïda, i no sempre mostrava la pantalla d’inici en engegar o bé es posava en negre de cop un cop engegat.

S’ha desmuntat i netejat. S’ha reparat una soldadura freda en R7 que era la que provocava el seu mal funcionament.

IMG_20180825_104354

Un cop reparat s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo a una TV via RF.

IMG_20180825_174155