TRS-80 Model 1 Level I (1977) – PRESERVAT!

DSCF5901

Presentar aquest TRS-80 Model 1 Level I i el seu monitor de fòsfor verd acabats de preservar. El microordinador conserva la seva font d’alimentació a 220VAC i el cable original per connectar-lo a un reproductor de cassets.

Es tracta d’un dels primers microordinadors que van ser llençats al mercat l’any 1977, contemporani al Commodore PET 2001 i l’Apple II, essent coneguts tots tres com la Santíssima Trinitat de la microinformàtica.

A grans trets disposa de les següents característiques:

  • Microprocessador Zilog Z80 a 1.77MHz
  • 4kB de memòria RAM
  • 4kB de memòria ROM (Level I Basic)
  • Eslot d’expansió (presenta problemes de compatibilitat amb el Level I Basic)
  • Sortida de vídeo compost monocrom
  • Sortida per a reproductor de cassets a 250-baud (la sortida MIC s’utilitza com a sortida d’àudio en algunes aplicacions o jocs)

En origen l’equip arrancava però sense presentar cap imatge en el monitor. La carcassa de plàstic es trobava en força bon estat estètic, encara que tenia trencades un parell de tecles i alguns suports de plàstic interns. El monitor monocrom de 12″ i fòsfor verd es trobava en un estat de funcionament i estètics força bons, conservant el protector de pantalla frontal de plàstic original.

S’ha desmuntat l’equip i revisat les alimentacions. Amb l’oscil·loscopi i els esquemes elèctrics s’han revisat els senyals relatius a la sortida de vídeo, detectant que hi havia un problema en l’integrat Z57 que participa en la generació del sincronisme del senyal vídeo.

Un cop substituït l’integrat defectuós Z57, l’ordinador ha donat imatge però presentant en pantalla tot de caràcters ASCII aleatoris. En quant al teclat, la majoria de tecles han respost però moltes no es corresponien en pantalla amb la tecla polsada. El teclat responia però alguns caracters no es corresponien amb la tecla polsada, a més hi havia dues tecles trencades.

S’ha verificat el funcionament de la RAM de vídeo mitjançant el mètode de ‘piggy back’, posant unes memòries en bon estat directament a sobre dels integrats sospitosos d’estar avariats, detectant que hi havia tres integrats defectuosos (Z47, Z61, Z63). Per una altra banda, s’ha vist que les tecles que no responien era degut a que el cable del teclat es trobava en mal estat.

Els integrats defectuosos de la RAM de vídeo ha estat substituïts, així com el cablejat entre teclat i placa base per una cable pla nou amb connectors desenbornables.

DSCF5892

Els micro-interruptors de les dues tecles trencades s’han substituït pels d’un ordinador Dragon 64 d’idèntiques característiques.

També s’ha aprofitat per substituir tots els condensadors electrolítics per uns de nous, de cara a evitar futurs problemes i allargar la vida de l’equip. S’han tornat a revisar les alimentacions, retirant abans els 8 integrats corresponents a la RAM i netejat els contactes de les resistències variables que permeten regular els voltatges. Les alimentacions s’han deixat ajustades a 12.0VDC i 5.0VDC.

Els topalls interns de plàstic trencats de la carcassa s’han reparat unint-los amb cola d’impacte i els separadors s’han substituït per uns altres de característiques similars.

DSCF5903

Un cop reparat, s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo al monitor i carregant amb certa dificultat programes mitjançant un reproductor de cassets, certificant que es tracta d’un problema comú en els Level I.