Commodore 1801 (1985) – Preservat!

Presentar aquest monitor Commodore 1801 acabat de preservar. Es tracta d’un monitor CRT a color de 13″, format de video PAL i 40 columnes. Distribuït inicialment com a monitor pels ordinadors Commodore 16, Commodore 116 i Commodore Plus/4. Disposa d’entrades de vídeo compost i separat (L/C), i àudio mono.

En origen el monitor directament no engegava. Malgrat externament el seu aspecte era força bo, la carcassa de plàstic presentava alguna esquerda i algun cop poc alentadors. Per sort el fràgil protector de pantalla frontal, característic d’aquest monitor, es trobava en bones condicions.

Per a la seva reparació, s’ha desmuntat completament, observant d’entrada que el coll de vidre del tub CRT estava trencat i per tant resultava inservible. A més, el circuit imprès presentava algunes esquerdes que havien seccionat algunes de les pistes de coure. Indici tot plegat que el monitor hauria rebut en algun moment un fort impacte.

Buscant un possible recanvi del tub CRT, s’ha vist afortunadament que el tub CRT d’un Amstrad CTM 644 que tenia emmagatzemat per aprofitar peces semblava ser compatible. S’ha procedit a substituir el tub trencat existent pel del monitor Amstrad donant, aprofitant això sí la bobina de deflexió del tub trencat i descartant la del Amstrad, mantenint així els valors d’impedància i inductància originals. S’ha aprofitat també per netejar a fons el tub CRT i la carcassa de plàstic del monitor.

En quant al circuit imprès, després d’una minuciosa inspecció visual i de mesurar continuïtats en diferents punts, s’han reparat les pistes seccionades amb fils de coure i les esquerdes s’ha segellat amb resina epoxy. S’ha aprofitat també per netejar a fons el circuit imprès i els seus components.

Un cop muntat i connectat tot novament, s’ha procedit a l’encesa del monitor. Observant que hi havia imatge en la pantalla, però la corresponent al terç superior de la pantalla estava molt distorsionada, desplaçada horitzontalment en forma de ventall. S’ha vist que ajustant el potenciòmetre de freqüència horitzontal, la imatge es presentava correctament en tot el seu conjunt. S’ha ajustat la geometria i colorimetria de la imatge, seguint les indicacions del manual de servei del monitor, i s’han acabat de verificar les diferents entrades de vídeo i àudio, essent totes elles correctes.