Guia de l’usuari del petit ordinador (1985)

A finals de 1985 el “Centre Divulgador de la Informàtica” de la Generalitat de Catalunya publicava aquesta guia, on es recollia un complet inventari de programari comercial i característiques d’ordinadors domèstics.

Així s’anunciava el 19/12/1985 al Telenotícies de TV3:

Com a dada curiosa, la notícia esmenta que a Catalunya hi havia 400.000 famílies que disposaven d’un petit ordinador però que només hi havia 600 programes disponibles (sense comptar jocs) corresponents a 25 marques d’ordinadors diferents.

Font: https://archive.org/details/MicroGuia86/MicroGuia%2086