Dragon 200-E (1985) – Preservat!

Presentar aquest Dragon 200-E amb la seva font d’alimentació original. A grans trets es tracta d’un Dragon 200 però amb teclat espanyol. Un equip del qual se’n van distribuir molt poques unitats, doncs el fabricant EUROHARD va tancar poc desprès de l’inici de la seva fabricació. Pràcticament un incunable!

A diferència del Dragon 200, internament porta una tarja d’ampliació que és l’encarregada de generar els caràcters compatibles amb el nou teclat, incorporant lletres minúscules i accents, i un mode de vídeo invers seleccionable mitjançant un jumper. La ROM amb l’intèrpret de BASIC du una nova versió adaptada a les millores abans esmentades.

En origen l’equip no funcionava correctament, doncs l’interruptor d’alimentació no feia bon contacte. A nivell estètic la carcassa i el teclat estaven força bruts, però aparentment intactes.

Un cop reparat l’interruptor d’alimentació, s’ha pogut comprovar que l’equip engegava correctament i verificar el seu correcte funcionament. La carcassa i el teclat s’han netejat a fons, recuperant així el seu aspecte original.

Consells i trucs:

  • Activació de les minúscules: [SHIFT] + [ENTER]
  • Accents: [SHIFT] + [7] seguit de la vocal
  • Commutació entre el nou joc de caràcters i el standard del Dragon 32/64: instrucció ‘CLS9’ en BASIC