TRS-80 Model 1 Level I (1977) – PRESERVAT!

DSCF5901

Presentar aquest TRS-80 Model 1 Level I i el seu monitor de fòsfor verd acabats de preservar. El microordinador conserva la seva font d’alimentació a 220VAC i el cable original per connectar-lo a un reproductor de cassets.

Es tracta d’un dels primers microordinadors que van ser llençats al mercat l’any 1977, contemporani al Commodore PET 2001 i l’Apple II, essent coneguts tots tres com la Santíssima Trinitat de la microinformàtica.

A grans trets disposa de les següents característiques:

 • Microprocessador Zilog Z80 a 1.77MHz
 • 4kB de memòria RAM
 • 4kB de memòria ROM (Level I Basic)
 • Eslot d’expansió (presenta problemes de compatibilitat amb el Level I Basic)
 • Sortida de vídeo compost monocrom
 • Sortida per a reproductor de cassets a 250-baud (la sortida MIC s’utilitza com a sortida d’àudio en algunes aplicacions o jocs)

En origen l’equip arrancava però sense presentar cap imatge en el monitor. La carcassa de plàstic es trobava en força bon estat estètic, encara que tenia trencades un parell de tecles i alguns suports de plàstic interns. El monitor monocrom de 12″ i fòsfor verd es trobava en un estat de funcionament i estètics força bons, conservant el protector de pantalla frontal de plàstic original.

S’ha desmuntat l’equip i revisat les alimentacions. Amb l’oscil·loscopi i els esquemes elèctrics s’han revisat els senyals relatius a la sortida de vídeo, detectant que hi havia un problema en l’integrat Z57 que participa en la generació del sincronisme del senyal vídeo.

Un cop substituït l’integrat defectuós Z57, l’ordinador ha donat imatge però presentant en pantalla tot de caràcters ASCII aleatoris. En quant al teclat, la majoria de tecles han respost però moltes no es corresponien en pantalla amb la tecla polsada. El teclat responia però alguns caracters no es corresponien amb la tecla polsada, a més hi havia dues tecles trencades.

S’ha verificat el funcionament de la RAM de vídeo mitjançant el mètode de ‘piggy back’, posant unes memòries en bon estat directament a sobre dels integrats sospitosos d’estar avariats, detectant que hi havia tres integrats defectuosos (Z47, Z61, Z63). Per una altra banda, s’ha vist que les tecles que no responien era degut a que el cable del teclat es trobava en mal estat.

Els integrats defectuosos de la RAM de vídeo ha estat substituïts, així com el cablejat entre teclat i placa base per una cable pla nou amb connectors desenbornables.

DSCF5892

Els micro-interruptors de les dues tecles trencades s’han substituït pels d’un ordinador Dragon 64 d’idèntiques característiques.

També s’ha aprofitat per substituir tots els condensadors electrolítics per uns de nous, de cara a evitar futurs problemes i allargar la vida de l’equip. S’han tornat a revisar les alimentacions, retirant abans els 8 integrats corresponents a la RAM i netejat els contactes de les resistències variables que permeten regular els voltatges. Les alimentacions s’han deixat ajustades a 12.0VDC i 5.0VDC.

Els topalls interns de plàstic trencats de la carcassa s’han reparat unint-los amb cola d’impacte i els separadors s’han substituït per uns altres de característiques similars.

DSCF5903

Un cop reparat, s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo al monitor i carregant amb certa dificultat programes mitjançant un reproductor de cassets, certificant que es tracta d’un problema comú en els Level I.

SINCLAIR ZX80 (1980) – PRESERVAT!

IMG_20180825_112617

Presentar aquest Sinclair ZX80 acabat de preservar. A grans trets disposa d’una CPU basada en el microprocessador Z80, 1kB de memòria RAM, un slot d’expansió, port de casset i TV. És un equip caracteritzat per ser el primer en ser comercialitzat per Sinclair Research i per no disposar entre les seves característiques ni color ni so. L’ordinador disposa de la seva font d’alimentació original, en format europeu continental, i el seu propi cable RF per connectar a la TV.

L’ordinador es trobava en origen en condicions òptimes i es podia veure la pantalla d’inici correctament, però la caixa de plàstic estava força esgrogueïda, i no sempre mostrava la pantalla d’inici en engegar o bé es posava en negre de cop un cop engegat.

S’ha desmuntat i netejat. S’ha reparat una soldadura freda en R7 que era la que provocava el seu mal funcionament.

IMG_20180825_104354

Un cop reparat s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo a una TV via RF.

IMG_20180825_174155

Estació de treball dedicada a la preservació de disquets

Presentar aquesta estació de treball acabada d’adaptar per a poder llegir i escriure disquets de 3”, 3.5” i 5.25”, compatibles per a diferents plataformes (Amstrad, Atari, IBM PC, Spectrum, etc).

IMG_20180623_091153

L’ordinador és una estació de treball HP Workstation xw4200 procedent d’una recuperació, equipada en origen amb un processador Pentium 4 a 3.6GHz, 1GB RAM, HDD 160GB, DVD-RW, FDD 3.5” 1.44MB i SO Windows XP Pro.

Al qual s’ha afegit:

 • Disquetera TEAC FD-55GF de 5.25” DS/HD 1.2MB
 • Disquetera AMSTRAD PCW de 3” DS/DD 720KB

Donat que el xipset de l’ordinador només suporta una disquetera (unitat “A”), cada disquetera disposa del seu propi cable pla de dades, de manera que cada cop que es vulgui utilitzar una de les disqueteres només calgui connectar l’extrem lliure de la disquetera corresponent a un cable pla d’extensió connectat la placa base.

IMG_20180623_090910

Per a la disquetera de 3” s’ha hagut de confeccionar un cable pla a mida amb el següent connexionat:

IMG_20180623_090242IMG_20180623_090615

FDD3pinout

També s’ha hagut d’adaptar el connector d’alimentació de la disquetera de 3”, intercanviant els pins de 5VDC i 12VDC, doncs aquestes disqueteres tenen internament el pinout invertit.

Per a la disquetera de 3” és necessari a demés implementar una instrucció al tancament de Windows XP basada en l’aplicació SAMdisk, per tal d’aparcar automàticament els capçals de la disquetera a la posició del TRACK 0. En cas de no fer-ho, a l’arrancar novament l’ordinador no es detectaria la disquetera de 3”, el que obligaria a desmuntar-la, posicionar manualment els capçals al TRACK 0, tornar-ho a muntat tot i configurar novament la BIOS.

IMG_20180623_095007

Amb tot això i el software adequat, l’estació de treball ara és capaç de llegir i generar imatges de disquets reals, així com escriure en disquets reals imatges prèviament ja preservades, en formats compatibles per un gran nombre d’ordinadors i sistemes operatius clàssics.

Commodore 1084S (1988) – Preservat!

IMG_20180128_093943

Presentar aquest monitor Commodore 1084S-P acabat de preservar. Es tracta d’un monitor CRT a color de 14″, format de video PAL amb 600 línies de resolució. Distribuit inicialment per Commodore com a monitor pels ordinadors Amiga 500 i Amiga 2000.

Disposa d’entrades de vídeo RGB tant analògic com digital, entrades de vídeo compost tant simple com separat i àudio stereo.

En origen el monitor engegava però sense mostrar cap imatge y sense el típic so d’estàtica del CRT. El diagnòstic avaria en el transformador de línia flyback i possiblement en el transistor HOT, essent un problema força comú en aquest model de monitor. Substituïts ambdós components, el problema ha quedat resolt. A més s’ha aprofitat per netejar els components interns i la carcassa exterior.

Philips NMS8245 (1987) – Preservat!

IMG_20180119_103644

Presentar aquest Philips NMS8245 acabat de preservar. A grans trets es tracta d’un MSX2 amb 128kB de memòria RAM i 128kB de memòria VRAM, dos slots d’expansió i disquetera de 3.5″ de 720KB.

 

L’ordinador es trobava en origen en unes condicions tan estètiques com funcionals força precàries. Un cop desmuntat i netejat s’han realitzat les següents reparacions:

– Canvi de la corretja de la disquetera de 3.5″: Amb el pas del temps la corretja de goma s’havia desintegrat

IMG_20180105_171958

– Canvi de la bateria de la placa base: La bateria original estava inservible amb el perill d’alliberar substàncies corrosives que haguessin acabant malmetent la placa base.

 

– Repàs de les soldadures del xip Gate Array y dels condensadors vinculats als xips de memòria RAM: En ocasions l’ordinador no arrancava correctament, detectant que la continuïtat fallava en algunes pistes connectades al MSX Engine.

IMG_20171208_113159

– Reparació del circuit vinculat al senyal CS del xip RTC: Durant el procés de preservació, l’ordinador va deixar de funcionar definitivament, arrancant amb una pantalla negra. Es va detectar que el diode zener DZ1 emprat en el circuit del CS era defectuós. A falta d’un recanvi i mirant el datasheet del RTC, es va decidir habilitar el RTC donant un nivell alt lògic a partir dels +5VDC de l’alimentació emprada en els xips de memòria RAM. Un cop feta la reparació, l’ordinador arrancava correctament (logotip MSX en fons blau), però un cop al BASIC iniciava amb fons negre i lletres blanques. Això últim es va solucionar canviant des de BASIC els colors a fons blau y lletres blanques amb la instrucció ‘COLOR 15,4’. Per tal de salvar permanentment aquesta configuració en la memòria no volàtil del RTC, es va utilitzar la instrucció ‘SET SCREEN’.

 

Un cop finalitzades totes les reparacions, s’ha provat la sortida de video RGB, connectant la sortida per euroconnector de l’ordinador a una TV CRT Sony Trinitron de 14″, oferint una imatge de gran qualitat. S’ha verificat també la sortida de video per RF.

S’ha provat la disquetera arrancant el sistema operatiu MSX-DOS, mitjançant un disquet generat prèviament des d’un PC modern equipat amb una disquetera USB.

S’ha pogut verificar el funcionament general de l’equip, amb una tarja Carnivore2 (segurament motiu d’una altra entrada en el blog) connectada al slot d’expansió principal.

 

Atari ST (1985)

Així es presentava l’any 1985 en la TV britànica l’ordinador Atari ST. A diferència del Apple Macintosh, el primer en disposar de sèrie d’interfície gràfica d’usuari (GUI) i precedint l’aparició del Commodore Amiga, el Atari ST incorporava una GUI a color. Se’l pot considerar un dels primers ordinadors multimèdia, avançant-se al concepte de PC multimèdia que es popularitzaria uns anys desprès. La família ST fou rellevant en el camp de la producció musical i en menor grau en el camp de l’autoedició i CAD.

Disquetera externa per Atari ST basada en Gotek HxC (II): Probes de funcionament en un Atari Mega STE

Per poder arrancar disquets des de la disquetera externa, en aquest cas basada en l’emuladora Gotek HxC, cal configurar abans el Mega STE de tal manera que la disquetera externa actuï com a unitat A i la interna com a unitat B.

Per això, cal modificar la configuració interna del Mega STE mitjançant el jumper SW402 ubicat en la placa base, de manera que el senyal D0SEL estigui enrutat cap a l’emuladora Gotek HxC.

IMG_20170812_122927

sch_mega_ste

Per una altra banda cal configurar també ambdós disqueteres, de manera que l’emuladora Gotek HxC estigui configurada com a S0 y la disquetera interna com a S1.

IMG_20170812_123521

IMG_20170812_123329

Un cop configurats els equips i tornat a ensamblar el sistema, comencen les primeres proves… Voilà, funciona!

Tot i així…

Particularitats en el funcionament de la disquetera externa basada en Gotek HxC (unitat A):

 • S’ha comprovat que en alimentar el Mega STE la disquetera pot bloquejar-se durant l’arranc. S’ha comprovat que això es pot evitar donant alimentació a la disquetera externa (A) en el mateix moment que apareix la pantalla blanca en arrancar el Mega STE. És necessari aplicar aquest procediment quan es vol arrencar amb el gestor d’imatges de disquets de la Gotek HxC.

Particularitats en el funcionament de la disquetera interna (unitat B):

 • És necessari arrancar el Mega STE amb la unitat externa (A) prèviament connectada.
 • Si la unitat no es detecta correctament es recomana fer un reset en comptes d’apagar l’ordinador.
 • La disquetera no pot llegir disquets correctament mentre la disquetera externa Gotek HxC té alimentació, doncs d’alguna manera la Gotek HxC interfereix els senyals de control de la disquetera interna. Malgrat això, aquest problema no evita que es puguin copiar disquets, doncs en el moment que s’ha d’accedir a la unitat interna (B) es pot apagar temporalment la unitat externa (A) i el procés de còpia es pot realitzar normalment.

Disquetera externa per Atari ST basada en Gotek HxC (I)

Presentar aquesta disquetera externa per Atari ST, en la que s’ha substituït la disquetera original per una emuladora Gotek amb el firmware HxC.

La idea és utilitzar-la per poder carregar i seleccionar imatges de disquets contingudes en un pendrive. Aquestes imatges de disquet es corresponen a software preservat a Internet per la comunitat d’usuaris d’Atari ST, descarregades mitjançant un ordinador actual i emmagatzemades al pendrive de l’emuladora.

IMG_20170826_102121

En la següent imatge es pot apreciar el cablejat interior de la disquetera.

IMG_20170812_123521