NCR DECISION MATE V (1984) – PRESERVAT!

Presentar aquest ordinador d’oficina NCR Decision Mate V, equipat amb un monitor 12″ fòsfor verd, disquetera 5.25″ de 320KB, disc dur Winchester de 10MB, processador dual 8/16 bit (Z80 i 8088), memòria RAM 128KB (64KB interns y 64KB externs) i teclat castellanitzat. Al disposar de dos processadors, l’equip permet executar tres sistemes operatius diferents: CP/M 80, CP/M 86 i MS-DOS. Remarcar el seu pes d’uns 30Kg.

En origen l’equip no funcionava correctament, produint una sèrie d’avisos sonors d’error durant l’arranc, la pantalla no presentava cap imatge i el disc dur no mostrava activitat. Externament l’ordinador estava força brut, però amb la carcassa, xassís, monitor i electrònica aparentment en bon estat.

Segons el manual de servei, la seqüència d’avisos sonors durant l’arranc i segons l’estat dels leds situats en la part posterior, indicarien un mal funcionament general de l’equip. S’ha desmuntat l’ordinador peça a peça i netejat l’electrònica de l’abundant capa de pols acumulada durant anys de servei. S’han verificat les diferents alimentacions i s’ha detectat que no eren correctes en la placa base i en la de vídeo, causades en ambdós casos per condensadors creuats en les respectives plaques. La font d’alimentació aparentment funciona correctament.

Un cop substituïts els condensadors i comprovades les alimentacions novament, s’ha vist que l’ordinador arrancava però donant un missatge d’error en pantalla en no trobar cap sistema operatiu. Això indicaria d’entrada algun problema amb el disc dur intern, raó per la qual caldria arrancar el sistema operatiu en disquetera per poder continuar les proves.

Al no disposar de disquets d’arranc, s’ha procedit a crear-los amb l’estació de treball dedicada a la preservació de disquets a partir d’imatges descarregades d’Internet. Donat que la majoria d’imatges son en format TD0, CQI i IMA, s’ha emprat respectivament els programes Teledisk i CopyQM (executats sota MS-DOS) i WinImage (executat sota Windows XP).

Amb el disquet del CP/M 2.2 s’ha verificat l’arranc de l’equip, detectant que el sistema operatiu comença arrancant correctament però acaba penjant-se abans de mostrar el símbol del sistema. Descartats possibles problemes de memòria i sabent que el disc dur no funcionava correctament, s’ha optat per desconnectar la controladora del disc dur de la placa base i repetir la prova. D’aquesta manera el sistema ha arrancat correctament, però tot just en arribar al símbol del sistema s’ha començat a emplenar automàticament amb una seqüencia de caràcters, aturant-se abans d’arribar a fer un salt de línia, indicant algun problema amb el teclat, probablement una tecla enganxada.

Un cop reparada la tecla enganxada i amb la controladora de disc dur encara desconnectada, el sistema operatiu CP/M 2.2 ha arrancat correctament, essent possible executar normalment els comandaments del sistema operatiu habituals i indicant que el processador principal CPU Z80 funciona correctament.

Per provar el funcionament del segon processador 8088, s’ha optat per arrancar amb un disquet els sistemes operatius MS-DOS 2.11 i CP/M-86 1.1, veien que l’arranc és correcte en ambdós casos.

En quant al disc dur, s’ha desconnectat totalment de l’ordinador i provat a part amb un font d’alimentació externa, veient que el motor principal no rotava. En base al manual de servei, s’ha vist que el problema es trobaria en el sensor d’efecte hall intern, doncs no presenta cap mena d’activitat elèctrica durant la seqüència d’arranc. El sensor a l’estar ubicat en l’interior segellat del disc dur, s’ha optat per no desmuntar-lo. La solució passaria per substituir el disc dur Seagate ST-412 per una altre (pràcticament impossible localitzar-ne un en bon estat avui en dia), substituir-lo per un emulador de disc dur MFM (car i complicat de configurar) o intentar instal·lar un imant i un sensor d’efecte hall en la cara externa del rotor (senzill de provar encara que amb resultats incerts). Quedaria pendent doncs provar aquesta última opció, si es vol intentar preservar l’equip original al complet.