Connecta el micro, pica l’start (1985)

Amb aquest títol, l’any 1985 es presentava a TV3 la versió doblada al català de The Computer Programme, sèrie originalment emesa per la BBC l’any 1982, amb l’objectiu d’introduir i mostrar al públic les capacitats dels ordinadors. A TV3 cada emissió de la sèrie de la BBC es va complementar amb un programa de producció pròpia, d’uns 15′ de duració, en el que es realitzava un taller d’informàtica utilitzant ordinadors Dragon 200.

A sota, es poden veure els primers 8 minuts d’un dels programes de producció pròpia emesos per TV3, publicat per l’Arxiu TV3 CatRàdio a Twitter .

A sota, el primer programa de la sèrie emès per la BBC (en versió original).

A sota, nota de premsa apareguda en la revista MICROHOBBY Nº 35.

CEM - TV3

El programa, patrocinat per “La Caixa”, es va complementar amb la publicació el mateix any de set volums:  cinc amb un curs de BASIC, un glossari indexat del curs i un altre dedicat als ordinadors i la cultura informàtica.

Els volums preservats en format PDF es poden consultar a l’entrada del blog Connecta el micro (1985) – Preservat!

A sota, anunci del programa publicat al diari LA VANGUARDIA i una imatge dels volums publicats.

Com a curiositat, l’any 1988 es va emetre també a TV3 el programa “Treure partit del micro”, versió doblada al català de Making the Most of the Micro, sèrie continuació de l’anterior, originalment emesa per la BBC l’any 1983, amb l’objectiu d’aprofundir en aspectes tècnics i usos de la informàtica.

Donació d’equips Commodore!!!

Abans de res i encara que sigui amb una mica de retard, agrair a Jose i família per la seva immensa amabilitat i generositat a l’hora de donar aquests equips per a la seva preservació.

M’alegra doncs presentar aquests tres ordinadors de la mítica marca Commodore: VIC-20 (1980), 64C (1986) i Amiga 500 (1987).

IMG_20200112_191227.jpg

 • Commodore VIC-20 (1980): Conserva la caixa i font d’alimentació originals.  Ha vingut acompanyat d’un Datasette C2N també en caixa i un cartutx d’ampliació de 16KB original de Commodore. Estèticament es troba en molt bon estat, arranca correctament i detecta l’ampliació de memòria de 16KB. De cara a la seva preservació, resta pendent netejar la carcassa, placa base i teclat, així com reparar l’interruptor ON/OFF que està gripat pel pas del temps.

IMG_20200112_191522

 

 

 

 

 

 

 • Commodore 64C (1986): Només l’equip, sense font d’alimentació. Estèticament es troba en força bon estat, en engegar presenta la pantalla en negre. Es tracta de la versió amb ROM espanyola i teclat amb la tecla “Ñ”. Com a primer diagnòstic de l’avaria cal sospitar d’entrada d’un dels integrats CIA i de la RAM doncs ambdós presenten un escalfament anòmal tot just engegar. De cara a la seva preservació i un cop reparat, restará pendent netejar la carcassa, placa base i teclat.

IMG_20200112_191715

 

 

 

 

 

 

 • Commodore Amiga 500 (1987): Només l’equip, inclosa una font d’alimentació de PC adaptada al seu dia al format Amiga. Estèticament es troba en força bon estat i arranca correctament. Al seu dia es va ampliar a 1MB de memòria xip, seleccionable mitjançant un interruptor afegit a la part posterior de la carcassa. De cara a la seva preservació, resta pendent netejar la carcassa, placa base, teclat i disquetera, així com restituir els visos de la carcassa que manquen.

IMG_20200112_191741.jpg

Connecta el micro… PC 486 amb Windows 95 i Internet (1996)

Encetem la secció ‘Connecta el micro’ en la que s’anirà documentant en vídeo el funcionament real dels diferents micros, preservats o recreats mitjançant FPGA, així com d’una part del seu software,  contextulitzats en un any concret.

En aquesta ocasió presentar un PC 486 recreat mitjançant una FPGA MiSTer amb el core ao486, que servirà per veure tal i com es realitzarien l’any 1996 les següent accions:

 • Instal·lació de Windows 95
 • Configuració de la connexió a Internet
 • Navegació web mitjançant Internet Explorer
 • Connexió a una BBS mitjançant Telnet

 

TRS-80 Model 1 Level II (1978) – PRESERVAT!

DSCF5864

Presentar aquest TRS-80 Model 1 Level II, amb la seva font d’alimentació original a 220VAC i els cables per connectar monitor i reproductor de cassets.

A grans trets es tracta d’un TRS-80 Model 1 base equipat de fàbrica amb una sèrie d’ampliacions i millores:

 • Teclat numèric
 • 16kB de memòria RAM
 • Level II Upgrade Kit (BASIC ROM v1.2)
 • Lower Case Kit (incorpora minúscules al joc de caràcters existent)
 • XRX Cassette Modification (millora la càrrega de programes del reproductor de cassets)
 • Transferència de programes mitjançant el reproductor de cassets a 500-baud en comptes de 250-baud
 • Cable amb connector DIN extra per poder connectar els primers models d’Expansion Interface que van sortir al mercat i que requereixen d’aquest tipus de connexió per funcionar correctament
 • Tecles serigrafiades amb algunes de les funcions típiques emprades en aplicacions de processament de textos

En origen l’ordinador no funcionava correctament, presentant en pantalla tot de caràcters ASCII aleatoris. El teclat responia però alguns caracters no es corresponien amb la tecla polsada. La carcassa de plàstic es trobava en un estat acceptable encara que amb algunes marques de desgast i alguns dels topalls de plàstic interns trencats.

S’ha verificat el funcionament de la RAM de vídeo mitjançant el mètode de ‘piggy back’, posant unes memòries en bon estat directament a sobre dels integrats sospitosos d’estar avariats, detectant que hi havia un integrat defectuós. Per una altra banda, s’ha vist que les tecles que no responien era degut a que el cable del teclat es trobava en mal estat.

L’integrat defectuós de la RAM de vídeo ha estat substituït, així com el cablejat entre teclat i placa base per una cable pla nou amb connectors desenbornables.

DSCF5854

Un cop finalitzada la reparació, l’ordinador ha funcionat correctament. Malauradament, tot verificant i ajustant l’alimentació a 12VDC ha tornat a deixar de funcionar, presentant en pantalla caràcters ASCII aleatoris i sense obtenir cap mena de resposta per part del teclat. S’ha detectat que un dels integrats de la RAM agafava una temperatura força elevada.

Abans de res, s’han retirat els 8 integrats corresponents a la RAM i netejat els contactes de les resistències variables que permeten regular els voltatges. Les alimentacions s’han deixat ajustades a 12.0VDC i 5.0VDC. L’integrat de la RAM avariada ha estat substituït per una altre i s’ha tornat a instal·lar la resta, comprovant que l’ordinador tornava a funcionar correctament.

DSCF5857

També s’ha aprofitat per substituir tots els condensadors electrolítics per uns de nous, de cara a evitar futurs problemes i allargar la vida de l’equip. S’han tornat a revisar les alimentacions a 12.0VDC i 5.0VDC, i segellat a continuació amb silicona les resistències variables corresponents.

Els topalls interns de plàstic trencats de la carcassa s’han reparat unint-los amb cola d’impacte i els separadors s’han substituït per uns altres de característiques similars.

DSCF5862

Un cop reparat, s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo al monitor del TRS-80 Model 1 i carregant programes mitjançant una tablet tot emulant el reproductor de cassets. Ha quedat pendent connectar i provar una Expansion Interface amb disqueteres per no disposar-ne en el moment d’escriure això.

TRS-80 Model 1 Level I (1977) – PRESERVAT!

DSCF5901

Presentar aquest TRS-80 Model 1 Level I i el seu monitor de fòsfor verd acabats de preservar. El microordinador conserva la seva font d’alimentació a 220VAC i el cable original per connectar-lo a un reproductor de cassets.

Es tracta d’un dels primers microordinadors que van ser llençats al mercat l’any 1977, contemporani al Commodore PET 2001 i l’Apple II, essent coneguts tots tres com la Santíssima Trinitat de la microinformàtica.

A grans trets disposa de les següents característiques:

 • Microprocessador Zilog Z80 a 1.77MHz
 • 4kB de memòria RAM
 • 4kB de memòria ROM (Level I Basic)
 • Eslot d’expansió (presenta problemes de compatibilitat amb el Level I Basic)
 • Sortida de vídeo compost monocrom
 • Sortida per a reproductor de cassets a 250-baud (la sortida MIC s’utilitza com a sortida d’àudio en algunes aplicacions o jocs)

En origen l’equip arrancava però sense presentar cap imatge en el monitor. La carcassa de plàstic es trobava en força bon estat estètic, encara que tenia trencades un parell de tecles i alguns suports de plàstic interns. El monitor monocrom de 12″ i fòsfor verd es trobava en un estat de funcionament i estètics força bons, conservant el protector de pantalla frontal de plàstic original.

S’ha desmuntat l’equip i revisat les alimentacions. Amb l’oscil·loscopi i els esquemes elèctrics s’han revisat els senyals relatius a la sortida de vídeo, detectant que hi havia un problema en l’integrat Z57 que participa en la generació del sincronisme del senyal vídeo.

Un cop substituït l’integrat defectuós Z57, l’ordinador ha donat imatge però presentant en pantalla tot de caràcters ASCII aleatoris. En quant al teclat, la majoria de tecles han respost però moltes no es corresponien en pantalla amb la tecla polsada. El teclat responia però alguns caracters no es corresponien amb la tecla polsada, a més hi havia dues tecles trencades.

S’ha verificat el funcionament de la RAM de vídeo mitjançant el mètode de ‘piggy back’, posant unes memòries en bon estat directament a sobre dels integrats sospitosos d’estar avariats, detectant que hi havia tres integrats defectuosos (Z47, Z61, Z63). Per una altra banda, s’ha vist que les tecles que no responien era degut a que el cable del teclat es trobava en mal estat.

Els integrats defectuosos de la RAM de vídeo ha estat substituïts, així com el cablejat entre teclat i placa base per una cable pla nou amb connectors desenbornables.

DSCF5892

Els micro-interruptors de les dues tecles trencades s’han substituït pels d’un ordinador Dragon 64 d’idèntiques característiques.

També s’ha aprofitat per substituir tots els condensadors electrolítics per uns de nous, de cara a evitar futurs problemes i allargar la vida de l’equip. S’han tornat a revisar les alimentacions, retirant abans els 8 integrats corresponents a la RAM i netejat els contactes de les resistències variables que permeten regular els voltatges. Les alimentacions s’han deixat ajustades a 12.0VDC i 5.0VDC.

Els topalls interns de plàstic trencats de la carcassa s’han reparat unint-los amb cola d’impacte i els separadors s’han substituït per uns altres de característiques similars.

DSCF5903

Un cop reparat, s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo al monitor i carregant amb certa dificultat programes mitjançant un reproductor de cassets, certificant que es tracta d’un problema comú en els Level I.

SINCLAIR ZX80 (1980) – PRESERVAT!

IMG_20180825_112617

Presentar aquest Sinclair ZX80 acabat de preservar. A grans trets disposa d’una CPU basada en el microprocessador Z80, 1kB de memòria RAM, un slot d’expansió, port de casset i TV. És un equip caracteritzat per ser el primer en ser comercialitzat per Sinclair Research i per no disposar entre les seves característiques ni color ni so. L’ordinador disposa de la seva font d’alimentació original, en format europeu continental, i el seu propi cable RF per connectar a la TV.

L’ordinador es trobava en origen en condicions òptimes i es podia veure la pantalla d’inici correctament, però la caixa de plàstic estava força esgrogueïda, i no sempre mostrava la pantalla d’inici en engegar o bé es posava en negre de cop un cop engegat.

S’ha desmuntat i netejat. S’ha reparat una soldadura freda en R7 que era la que provocava el seu mal funcionament.

IMG_20180825_104354

Un cop reparat s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo a una TV via RF.

IMG_20180825_174155

Estació de treball dedicada a la preservació de disquets

Presentar aquesta estació de treball acabada d’adaptar per a poder llegir i escriure disquets de 3”, 3.5” i 5.25”, compatibles per a diferents plataformes (Amstrad, Atari, IBM PC, Spectrum, etc).

IMG_20180623_091153

L’ordinador és una estació de treball HP Workstation xw4200 procedent d’una recuperació, equipada en origen amb un processador Pentium 4 a 3.6GHz, 1GB RAM, HDD 160GB, DVD-RW, FDD 3.5” 1.44MB i SO Windows XP Pro.

Al qual s’ha afegit:

 • Disquetera TEAC FD-55GF de 5.25” DS/HD 1.2MB
 • Disquetera AMSTRAD PCW de 3” DS/DD 720KB

Donat que el xipset de l’ordinador només suporta una disquetera (unitat “A”), cada disquetera disposa del seu propi cable pla de dades, de manera que cada cop que es vulgui utilitzar una de les disqueteres només calgui connectar l’extrem lliure de la disquetera corresponent a un cable pla d’extensió connectat la placa base.

IMG_20180623_090910

Per a la disquetera de 3” s’ha hagut de confeccionar un cable pla a mida amb el següent connexionat:

IMG_20180623_090242IMG_20180623_090615

FDD3pinout

També s’ha hagut d’adaptar el connector d’alimentació de la disquetera de 3”, intercanviant els pins de 5VDC i 12VDC, doncs aquestes disqueteres tenen internament el pinout invertit.

Per a la disquetera de 3” és necessari a demés implementar una instrucció al tancament de Windows XP basada en l’aplicació SAMdisk, per tal d’aparcar automàticament els capçals de la disquetera a la posició del TRACK 0. En cas de no fer-ho, a l’arrancar novament l’ordinador no es detectaria la disquetera de 3”, el que obligaria a desmuntar-la, posicionar manualment els capçals al TRACK 0, tornar-ho a muntat tot i configurar novament la BIOS.

IMG_20180623_095007

Amb tot això i el software adequat, l’estació de treball ara és capaç de llegir i generar imatges de disquets reals, així com escriure en disquets reals imatges prèviament ja preservades, en formats compatibles per un gran nombre d’ordinadors i sistemes operatius clàssics.

Commodore 1084S (1988) – Preservat!

IMG_20180128_093943

Presentar aquest monitor Commodore 1084S-P acabat de preservar. Es tracta d’un monitor CRT a color de 14″, format de video PAL amb 600 línies de resolució. Distribuit inicialment per Commodore com a monitor pels ordinadors Amiga 500 i Amiga 2000.

Disposa d’entrades de vídeo RGB tant analògic com digital, entrades de vídeo compost tant simple com separat y audio stereo.

En origen el monitor engegava però sense mostrar cap imatge y sense el típic so d’estàtica del CRT. El diagnòstic avaria en el transformador de línia flyback i possiblement en el transistor HOT, essent un problema força comú en aquest model de monitor. Substituïts ambdós components, el problema ha quedat resolt. A més s’ha aprofitat per netejar els components interns i la carcassa exterior.

Philips NMS8245 (1987) – Preservat!

IMG_20180119_103644

Presentar aquest Philips NMS8245 acabat de preservar. A grans trets es tracta d’un MSX2 amb 128kB de memòria RAM i 128kB de memòria VRAM, dos slots d’expansió i disquetera de 3.5″ de 720KB.

 

L’ordinador es trobava en origen en unes condicions tan estètiques com funcionals força precàries. Un cop desmuntat i netejat s’han realitzat les següents reparacions:

– Canvi de la corretja de la disquetera de 3.5″: Amb el pas del temps la corretja de goma s’havia desintegrat

IMG_20180105_171958

– Canvi de la bateria de la placa base: La bateria original estava inservible amb el perill d’alliberar substàncies corrosives que haguessin acabant malmetent la placa base.

 

– Repàs de les soldadures del xip Gate Array y dels condensadors vinculats als xips de memòria RAM: En ocasions l’ordinador no arrancava correctament, detectant que la continuïtat fallava en algunes pistes connectades al MSX Engine.

IMG_20171208_113159

– Reparació del circuit vinculat al senyal CS del xip RTC: Durant el procés de preservació, l’ordinador va deixar de funcionar definitivament, arrancant amb una pantalla negra. Es va detectar que el diode zener DZ1 emprat en el circuit del CS era defectuós. A falta d’un recanvi i mirant el datasheet del RTC, es va decidir habilitar el RTC donant un nivell alt lògic a partir dels +5VDC de l’alimentació emprada en els xips de memòria RAM. Un cop feta la reparació, l’ordinador arrancava correctament (logotip MSX en fons blau), però un cop al BASIC iniciava amb fons negre i lletres blanques. Això últim es va solucionar canviant des de BASIC els colors a fons blau y lletres blanques amb la instrucció ‘COLOR 15,4’. Per tal de salvar permanentment aquesta configuració en la memòria no volàtil del RTC, es va utilitzar la instrucció ‘SET SCREEN’.

 

Un cop finalitzades totes les reparacions, s’ha provat la sortida de video RGB, connectant la sortida per euroconnector de l’ordinador a una TV CRT Sony Trinitron de 14″, oferint una imatge de gran qualitat. S’ha verificat també la sortida de video per RF.

S’ha provat la disquetera arrancant el sistema operatiu MSX-DOS, mitjançant un disquet generat prèviament des d’un PC modern equipat amb una disquetera USB.

S’ha pogut verificar el funcionament general de l’equip, amb una tarja Carnivore2 (segurament motiu d’una altra entrada en el blog) connectada al slot d’expansió principal.