Adaptador USB per a teclat Amiga

Presentar un petit dispositiu que permet connectar per USB un teclat Amiga real a un dispositiu actual (FPGA, PC).

Donat que actualment per FPGA és possible recrear amb una gran fidelitat un ordinador Amiga, poder connectar a aquests dispositius un teclat real fa que l’experiència d’usuari sigui pràcticament calcada a estar davant un equip real. De fet posant la FPGA dins una carcassa d’un ordinador Amiga real faria molt difícil distingir un equip original d’un recreat.

El treballar d’aquesta manera ens ajuda a preservar els equips reals, doncs les proves i configuracions es poden realitzar primer en l’equip recreat, i després aplicar-les directament a l’equip real sense dedicar-hi més temps que l’estrictament necessari.

Per dur a terme aquest projecte, s’ha partit:

El codi font s’ha adaptat i refet per tal que el teclat USB treballi en Boot Protocol en lloc del Report Protocol (emprat pels teclats USB de consum actuals). El motiu ha estat per temes de compatibilitat doncs durant les proves inicials es va detectar que el core Amiga Minimig en una FPGA MiST no reconeixia correctament el teclat USB Amiga. A més, en la nova implementació és possible canviar el mode d’operació (FPGA/Emulador/PC) des del mateix teclat mitjançant una combinació de tecles.

La caixa de l’adaptador s’ha dissenyat de zero mitjançant Fusion 360 i imprimit amb PLA mitjançant una impressora 3D Artillery Genius.

L’adaptador ha estat provat amb èxit connectant per USB un teclat d’Amiga 3000 a:

  • FPGA: com a teclat Amiga en MiSTica, Sidi, MiSTer
  • Emulador: com a teclat Amiga en WinUAE
  • PC: com a teclat Windows

Finalment, per completar l’experiència d’usuari que al principi s’esmentava i aprofitant un ratolí d’Amiga avariat, s’ha substituït l’electrònica d’aquest últim per la d’un ratolí òptic actual:

Guia de l’usuari del petit ordinador (1985)

A finals de 1985 el “Centre Divulgador de la Informàtica” de la Generalitat de Catalunya publicava aquesta guia, on es recollia un complet inventari de programari comercial i característiques d’ordinadors domèstics.

Així s’anunciava el 19/12/1985 al Telenotícies de TV3:

Com a dada curiosa, la notícia esmenta que a Catalunya hi havia 400.000 famílies que disposaven d’un petit ordinador però que només hi havia 600 programes disponibles (sense comptar jocs) corresponents a 25 marques d’ordinadors diferents.

Font: https://archive.org/details/MicroGuia86/MicroGuia%2086