Donació d’equips Commodore!!!

Abans de res i encara que sigui amb una mica de retard, agrair a Jose i família per la seva immensa amabilitat i generositat a l’hora de donar aquests equips per a la seva preservació.

M’alegra doncs presentar aquests tres ordinadors de la mítica marca Commodore: VIC-20 (1980), 64C (1986) i Amiga 500 (1987).

IMG_20200112_191227.jpg

  • Commodore VIC-20 (1980): Conserva la caixa i font d’alimentació originals.  Ha vingut acompanyat d’un Datasette C2N també en caixa i un cartutx d’ampliació de 16KB original de Commodore. Estèticament es troba en molt bon estat, arranca correctament i detecta l’ampliació de memòria de 16KB. De cara a la seva preservació, resta pendent netejar la carcassa, placa base i teclat, així com reparar l’interruptor ON/OFF que està gripat pel pas del temps.

IMG_20200112_191522

 

 

 

 

 

 

  • Commodore 64C (1986): Només l’equip, sense font d’alimentació. Estèticament es troba en força bon estat, en engegar presenta la pantalla en negre. Es tracta de la versió amb ROM espanyola i teclat amb la tecla “Ñ”. Com a primer diagnòstic de l’avaria cal sospitar d’entrada d’un dels integrats CIA i de la RAM doncs ambdós presenten un escalfament anòmal tot just engegar. De cara a la seva preservació i un cop reparat, restará pendent netejar la carcassa, placa base i teclat.

IMG_20200112_191715

 

 

 

 

 

 

  • Commodore Amiga 500 (1987): Només l’equip, inclosa una font d’alimentació de PC adaptada al seu dia al format Amiga. Estèticament es troba en força bon estat i arranca correctament. Al seu dia es va ampliar a 1MB de memòria xip, seleccionable mitjançant un interruptor afegit a la part posterior de la carcassa. De cara a la seva preservació, resta pendent netejar la carcassa, placa base, teclat i disquetera, així com restituir els visos de la carcassa que manquen.

IMG_20200112_191741.jpg

Connecta el micro… PC 486 amb Windows 95 i Internet (1996)

Encetem la secció ‘Connecta el micro’ en la que s’anirà documentant en vídeo el funcionament real dels diferents micros, preservats o recreats mitjançant FPGA, així com d’una part del seu software,  contextulitzats en un any concret.

En aquesta ocasió presentar un PC 486 recreat mitjançant una FPGA MiSTer amb el core ao486, que servirà per veure tal i com es realitzarien l’any 1996 les següent accions:

  • Instal·lació de Windows 95
  • Configuració de la connexió a Internet
  • Navegació web mitjançant Internet Explorer
  • Connexió a una BBS mitjançant Telnet

 

SINCLAIR ZX80 (1980) – PRESERVAT!

IMG_20180825_112617

Presentar aquest Sinclair ZX80 acabat de preservar. A grans trets disposa d’una CPU basada en el microprocessador Z80, 1kB de memòria RAM, un slot d’expansió, port de casset i TV. És un equip caracteritzat per ser el primer en ser comercialitzat per Sinclair Research i per no disposar entre les seves característiques ni color ni so. L’ordinador disposa de la seva font d’alimentació original, en format europeu continental, i el seu propi cable RF per connectar a la TV.

L’ordinador es trobava en origen en condicions òptimes i es podia veure la pantalla d’inici correctament, però la caixa de plàstic estava força esgrogueïda, i no sempre mostrava la pantalla d’inici en engegar o bé es posava en negre de cop un cop engegat.

S’ha desmuntat i netejat. S’ha reparat una soldadura freda en R7 que era la que provocava el seu mal funcionament.

IMG_20180825_104354

Un cop reparat s’ha verificat el seu funcionament connectant-lo a una TV via RF.

IMG_20180825_174155

Philips NMS8245 (1987) – Preservat!

IMG_20180119_103644

Presentar aquest Philips NMS8245 acabat de preservar. A grans trets es tracta d’un MSX2 amb 128kB de memòria RAM i 128kB de memòria VRAM, dos slots d’expansió i disquetera de 3.5″ de 720KB.

 

L’ordinador es trobava en origen en unes condicions tan estètiques com funcionals força precàries. Un cop desmuntat i netejat s’han realitzat les següents reparacions:

– Canvi de la corretja de la disquetera de 3.5″: Amb el pas del temps la corretja de goma s’havia desintegrat

IMG_20180105_171958

– Canvi de la bateria de la placa base: La bateria original estava inservible amb el perill d’alliberar substàncies corrosives que haguessin acabant malmetent la placa base.

 

– Repàs de les soldadures del xip Gate Array y dels condensadors vinculats als xips de memòria RAM: En ocasions l’ordinador no arrancava correctament, detectant que la continuïtat fallava en algunes pistes connectades al MSX Engine.

IMG_20171208_113159

– Reparació del circuit vinculat al senyal CS del xip RTC: Durant el procés de preservació, l’ordinador va deixar de funcionar definitivament, arrancant amb una pantalla negra. Es va detectar que el diode zener DZ1 emprat en el circuit del CS era defectuós. A falta d’un recanvi i mirant el datasheet del RTC, es va decidir habilitar el RTC donant un nivell alt lògic a partir dels +5VDC de l’alimentació emprada en els xips de memòria RAM. Un cop feta la reparació, l’ordinador arrancava correctament (logotip MSX en fons blau), però un cop al BASIC iniciava amb fons negre i lletres blanques. Això últim es va solucionar canviant des de BASIC els colors a fons blau y lletres blanques amb la instrucció ‘COLOR 15,4’. Per tal de salvar permanentment aquesta configuració en la memòria no volàtil del RTC, es va utilitzar la instrucció ‘SET SCREEN’.

 

Un cop finalitzades totes les reparacions, s’ha provat la sortida de video RGB, connectant la sortida per euroconnector de l’ordinador a una TV CRT Sony Trinitron de 14″, oferint una imatge de gran qualitat. S’ha verificat també la sortida de video per RF.

S’ha provat la disquetera arrancant el sistema operatiu MSX-DOS, mitjançant un disquet generat prèviament des d’un PC modern equipat amb una disquetera USB.

S’ha pogut verificar el funcionament general de l’equip, amb una tarja Carnivore2 (segurament motiu d’una altra entrada en el blog) connectada al slot d’expansió principal.