Connecta el micro… PC 486 amb Windows 95 i Internet (1996)

Encetem la secció ‘Connecta el micro’ en la que s’anirà documentant en vídeo el funcionament real dels diferents micros, preservats o recreats mitjançant FPGA, així com d’una part del seu software,  contextulitzats en un any concret.

En aquesta ocasió presentar un PC 486 recreat mitjançant una FPGA MiSTer amb el core ao486, que servirà per veure tal i com es realitzarien l’any 1996 les següent accions:

  • Instal·lació de Windows 95
  • Configuració de la connexió a Internet
  • Navegació web mitjançant Internet Explorer
  • Connexió a una BBS mitjançant Telnet